8

Dokumentacja pracownicza

Szczegółowa ewidencja wszystkich osób, które z Tobą współpracują - niezależnie od tego, czy są to pracownicy, czy freelancerzy. Otrzymujesz szczegółowy widok na jednostkę i przegląd całej firmy.

 • Kartoteka pracownika

  Wszystkie informacje, dokumenty i narzędzia w jednym miejscu.

 • Książka telefoniczna

  Firmowa książka telefoniczna ze zdjęciami współpracowników i danymi kontaktowymi.

 • Struktura organizacyjna

  Drzewo struktury korporacyjnej może być łatwo edytowane, eksportowane i drukowane.

 • Daty i rocznice

  Wszystkie święta, urodziny i rocznice firmowe przejrzyście w jednym kalendarzu.

15

Automatyzacja procesów HR

Możesz pozostawić jak najwięcej czynności administracyjnych związanych z onboardingiem, offboardingiem, oceną i szkoleniem samym pracownikom. Sensownie rozłożona administracja da Ci więcej czasu dla Twoich ludzi.

 • Samodzielna rejestracja użytkownika

  Użytkownicy są zaproszeni do wejścia do aplikacji poprzez link, gdzie wypełniają swoje dane osobowe i załączają dokumenty.

 • Samouczki dla użytkowników

  Intuicyjną aplikację uzupełniają interaktywne samouczki, eliminujące potrzebę szkolenia.

 • Automatyka

  Listy powtarzających się czynności można zdefiniować w postaci łatwych do wykonania list kontrolnych.

 • ATS (w przygotowaniu)

  Portal rekrutacyjny z opisami otwartych stanowisk, zintegrowany z kartotekami pracowników i listami kontrolnymi.

16

Model kompetencji

Zrealizuj strategię firmy poprzez zarządzanie oparte na kompetencjach. Podejdź mądrze do zarządzania i rozwoju swoich pracowników, wspieraj ich w długofalowym rozwoju i wykorzystaj w pełni ich potencjał.

 • Definicja wymogów dotyczących kompetencji

  Drzewo modelu kompetencji upraszcza definiowanie wymagań kompetencyjnych dla każdej roli.

 • Planowanie efektywnych szkoleń

  Planujesz szkolenia zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoleniowymi zaangażowanych pracowników.

 • Ocena stanu kompetencji

  Unikalny system samooceny pracownika z późniejszą oceną przez jego przełożonego.

 • Ocena wyników szkolenia

  Monitoruj i oceniaj wpływ szkoleń na rozwój kompetencji Twoich pracowników.

Twoi ludzie to skarb!

Uporządkuj najcenniejsze aktywa swojej firmy.

Dla pracowników działów HR
oc-project-development

Digitalizacja administracji

Zyskaj więcej czasu na motywowanie i edukowanie swoich ludzi.

W imieniu Departamentu Finansów
stacked-up-books

Wymagania prawne

Przechowuj wymagane prawem informacje w jednym miejscu.

Dla pracowników
oc-lighthouse

Lista współpracowników

Zadzwoń do swojego nowego kolegi bezpośrednio z aplikacji mobilnej.