W Sloneek bardzo dbamy o to, aby wszystkie dane użytkowników były przechowywane zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Korzystamy z najwyższej jakości infrastruktury chmurowej dostępnej w AWS (Amazon Web Services), co gwarantuje odporność na wyciek danych i wyjątkową dostępność usług.

Logo AWS

  • Infrastruktura chmury AWS z serwerami we Frankfurcie (Niemcy)
  • Certyfikat AWS: ISO 27001, SOC 2, SOC 3, EU Data Protection – Directive 95/46/EC
  • Do celów wideo używamy serwerów Bare Metal firmy Contabo (Niemcy).
  • Dostępność usług 99,999%
  • Monitorowanie dostępności 24/7
  • Codzienne kopie zapasowe danych
  • Bezpieczeństwo transmisji przy użyciu protokołu HTTPS/SSL 256 bitów
  • Bezpieczne płatności dzięki 3D secure (Stripe.com)

Zgodność z RODO

Sloneek jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W ramach aplikacji my, operatorzy aplikacji, jesteśmy Przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu czeskiej ustawy 110/2019 Dz. Firmy używające Sloneek do swojej działalności kadrowej działają jako Administratorzy w duchu tego samego prawa.

Zwykli użytkownicy Sloneek, czyli w większości pracownicy, mają możliwość wglądu we wszystkie dane przechowywane w systemie. Mogą je zmienić lub zażądać ich zmiany, usunięcia i zapomnienia. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do dziennika audytu, który zawiera wszystkie zapisy informacji z nimi związanych.

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA Regulamin i polityka prywatności