Czy jesteś gotowy na whistleblowing?

Kraje Unii Europejskiej wprowadziły obowiązek zapewnienia przez pracodawców swoim pracownikom narzędzia do zgłaszania przestępstw oraz podejrzanych lub nieetycznych praktyk zaobserwowanych w firmie.

trustbox

Skrzynka zaufania

Narzędzie do anonimowego zgłaszania incydentów objętych przepisami dotyczącymi whistleblowingu. Otrzymujesz proste rozwiązanie, które chroni Twoją firmę przed lekceważeniem negatywnych zjawisk, jednocześnie gwarantując anonimowość pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości.

  • Wstawianie wiadomości tekstowych
  • Wstawianie załączników graficznych
  • Zgłaszający może zobaczyć, kto jest odbiorcą wiadomości
  • Powiadomienie o wprowadzeniu nowego komunikatu
  • Integracja ze strukturą korporacyjną

Interesuje Cię więcej informacji o Sloneek?

Poznaj Sloneek! Nasi eksperci Milan, Adam, Stana i Sebastian oprowadzą Cię po naszym rozwiązaniu i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

  • Przedstawią wszystkie funkcje aplikacji
  • Odpowiedzą na wszystkie pytania
  • Przygotują prezentację i indywidualną ofertę
  • Zapewnią najlepszy onborading
image 46
image 58
Stana mudrinic
image 55

Niezobowiązujące demo