image 63
logo-footer
image 62
czechitas
logo
logo-loono-colour-01
Vector
logo-1
60af66ac34e8419add9aeb0c_Balikobot_cz_logo-lp
2022-10-21 09_42_31-Window 13

Śledzenie czasu pracy: cyfrowe raportowanie pracy w jednym systemie

Połącz wszystkie narzędzia do raportowania pracy w jednym systemie. Śledzenie czasu pracy działa jak inteligentny stoper na stronie internetowej i w telefonie. Użytkownik może również wprowadzić przepracowany czas ręcznie do kalendarza bezpośrednio w systemie HR.

 • Mierzenie czasu pracy poprzez interfejs internetowy i w aplikacji mobilnej
 • Śledzenie czasu w Jira, Redmine, Trello i innych
 • Ręczne tworzenie wpisu za pomocą kalendarza
 • Powiązanie wszystkich danych z systemem HR
 • Kategoryzacja pracy na poziomie projektu/klienta
2022-10-21 09_42_31-Window 14

Ewidencja przepracowanych godzin

Przejrzysty dashboard godzin przepracowanych w ramach projektu służy jako przegląd menedżerski, podstawa do efektywnego planowania pracy i zarządzania stanowiskami zorientowanymi na projekty oraz również jako podstawa do fakturowania.

 • Zestawienia menedżerskie
 • Podstawa do wystawienia faktury
 • Efektywne wykorzystanie zasobów pracy
2022-10-21 09_42_31-Window 16

Koszt za godzinę i stawka rozliczeniowa 

Każda czynność wykonywana przez danego użytkownika może mieć maksymalną miesięczną lub roczną pulę godzin, a także godzinową stawkę kosztów i godzinową stawkę rozliczeniową. Dzięki temu będziesz wiedział dokładnie, czy mieścisz się w zatwierdzonym budżecie.

 • Indywidualne ustalanie stawek godzinowych
 • Miesięczny i roczny fundusz działań użytkowników
 • Monitorowanie rentowności wykonywanych prac
Podklady pro mzdy

Podstawa do wystawienia faktury

Wszystkie działania wpisane do sprawozdań jasno pokazują poniesione koszty, kwoty do rozliczenia oraz przewidywane kwoty do rozliczeń przez podwykonawców. W przypadku pracowników etatowych można również zastosować porównanie z ich miesięczną pulą czasu.

 • Szczegółowy wykaz ewidowanych działań
 • Podsumowanie pracy za określony czas
 • Miesięczny kalendarz odpracowanego czasu pracy
 • Porównanie z pulą czasu pracy
2022-10-21 09_42_31-Window 15

Kalendarz działań

Praca współpracowników w zespole jest widoczna w kalendarzu, w którym mogą oni reagować na przypisane działania lub dołączać do nich załącznik. W zależności od ustawienia, niektóre działania mogą podlegać zatwierdzeniu przez kierownika.

 • Zatwierdzanie działań przez kierownika
 • Komentowanie i odpowiadanie na wpisy
iphone-rovný

Śledzenie czasu pracy w aplikacji mobilnej

Czynności związane ze śledzeniem czasu pracy można łatwo rejestrować za pomocą aplikacji mobilnej. Ty zyskasz przegląd, a Twoi menedżerowie możliwość eleganckiego zatwierdzania czasu pracy swoich podwładnych.

 • Start - Stop

  Rozpoczęcie i zakończenie pomiaru czasu trwania aktywności.

 • Wgląd w przepracowany czas

  Pracownicy śledzą swój czas pracy.

 • Zatwierdzanie działań przez kierowników

  Powiadomienie skłania kierownika do szybkiego zatwierdzenia.

 • Uwagi dotyczące działań 

  Działania można opatrywać adnotacjami w szczegółowym widoku kalendarza.

Google Play App Store

Funkcje według ról użytkowników

Wszyscy użytkownicy
 • Interaktywny kalendarz działań
 • Ustawianie monitorowania czasu pracy za pomocą aplikacji mobilnej
 • Ustawianie monitorowania czasu pracy za pomocą aplikacji internetowej
 • Wprowadzanie działań do kalendarza w przód i wstecz
 • Kategoryzacja działań
 • Zmiania początku i końca działania, poprzez przeciągnięcie w kalendarzu
 • Wstawianie notatki z załącznikiem
 • Podgląd raportu – monitorowany czas poszczególnych czynności
 • Podgląd raportu – podsumowanie działań, porównanie z pulą czasu pracy
 • Podgląd raportu – kalendarz czynności, porównanie z pulą czasu pracy
Menedżerowie
 • Podgląd interaktywnego kalendarza swoich podwładnych
 • Dodawanie komentarza do działania
 • Dodawanie załącznika do działania
 • Podgląd raportów podwładnych z możliwością eksportu do Excela
Administratorzy
 • Ukrycie modułu przed wybranymi użytkownikami
 • Edycja czasu pracy wszystkich użytkowników
 • Tworzenie nowych wskaźników
 • Zarządzanie kategoriami działań w ramach śledzenia czasu pracy
 • Indywidualne ustawienia śledzenia czasu pracy dla wybranych użytkowników
 • Ustawienie ceny za godzinę do rozliczeń dla każdej czynności
 • Ustalenie ceny godzinowej (kosztów) dla każdej czynności
 • Definiowanie niestandardowych kolorów dla poszczególnych działań
 • Tłumaczenia nazw mierzonych działań
 • Generowanie raportu podsumowującego aktywność wraz z porównaniem z pulą czasu pracy
 • Generowanie raportu z kalendarza działań
 • Eksport raportów do CSV, XML, XLS

Dowiedz się więcej o aplikacji Sloneek

Nasi eksperci Václav, Adam, Richard i Sebastian z przyjemnością zapoznają Cię z systemem Sloneek HR i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

 • Przedstawią wszystkie funkcje aplikacji
 • Odpowiedzą na wszystkie pytania
 • Przygotują prezentację i indywidualną ofertę
 • Zapewnią najlepszy onborading
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Niezobowiązujące demo