Umowa o pracę to umowa między pracownikiem a pracodawcą, która określa warunki stosunku pracy. Umowa może zawierać informacje o stawkach wynagrodzenia, godzinach pracy, zakresie obowiązków, urlopach, ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych oraz innych sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Umowa o pracę jest zazwyczaj zalecana, aby obie strony mogły uzgodnić warunki stosunku pracy. Umowa jest czasem wymagana przez prawo jako warunek zatrudnienia. Umowa o pracę jest z reguły prawnie wiążąca i może skutkować sankcjami prawnymi lub egzekucją, jeśli jedna ze stron jej nie przestrzega.

Umowa o pracę powstaje najczęściej przed lub po rozpoczęciu pracy. Może on zostać zmieniony i zaktualizowany w każdym momencie, gdy zmienią się warunki stosunku pracy. Umowa o pracę może być również wypowiedziana lub rozwiązana na mocy porozumienia stron lub jednostronnej decyzji jednej ze stron.