Onboarding

Onboarding to proces stosowany w celu integracji nowych pracowników ze środowiskiem pracy i organizacją. Celem procesu onboardingu jest pomoc nowym pracownikom w szybkim poznaniu organizacji, jej procedur i procesów.

Proces onboardingu może być zróżnicowany i obejmować różne działania. Ogólnie rzecz biorąc, onboarding składa się z trzech głównych faz. Pierwszą fazą jest orientacja, w której nowi pracownicy są wprowadzani do organizacji i jej kultury. Drugim etapem jest szkolenie, podczas którego pracownicy otrzymują informacje, jak mają wykonywać swoją pracę i jakie są ich obowiązki. Trzecią fazą jest integracja, w której nowi pracownicy rozpoczynają pracę nad swoimi zadaniami i działaniami i wkrótce stają się pełnoprawnymi członkami organizacji.

Onboarding to ważny proces, który pomaga nowym pracownikom szybko nauczyć się wszystkiego, co jest im potrzebne do wykonywania pracy. Pomaga również pracownikom szybko zintegrować się z organizacją oraz zdobyć wiedzę i doświadczenie, które pozwolą im z powodzeniem realizować powierzone zadania.