Assets

Rejestr i zarządzanie narzędziami

Każde narzędzie ma swoją własną kartę rejestru, którą można rozszerzyć o własne typy pól. Wygodnie zaimportuj do Sloneek wszystkie narzędzia robocze, które posiadasz w swojej firmie. Każde narzędzie ma swoją kartę ewidencyjną, którą można rozszerzyć o własne typy pól i dokumentację fotograficzną.

 • Szczegółowe informacje o każdym narzędziu
 • Dokumentacja zdjęciowa pomocy
 • Dedykowana rola zarządcy narzędzi
 • Zarządzanie wszystkimi pomocami przez administratora
 • Definiowalne pola własne
 • Import i eksport do Excela
Asset_handover

Proces obiegu narzędzi

Każde przekazanie narzędzia, czy to po jego zakupie i pierwszym przydzieleniu, czy też podczas odebrania go jednemu użytkownikowi i przekazania innemu, jest potwierdzane podpisem cyfrowym zgodnym z eIDAS. Protokół przekazania jest prawnie wiążący, a posiadanie pomocy jest bezsporne.

 • Przejrzysta tablica rozdzielcza pomocy
 • Podpisanie odbioru pomocy zgodnej z systemem eIDAS
 • Kryptograficzny wydruk potwierdzenia odbioru
 • Automatyczne powiadomienia na e-mail i telefon komórkowy
Assets_overview

Przegląd statusu i lokalizacji

Otrzymasz pełny przegląd - na przykład, kto ma jaki sprzęt pod zarządem, które placówki mają przestarzałe komputery i kiedy wygasa licencja na oprogramowanie. Każdy użytkownik ma przegląd przydzielonych mu aktywów, menedżerowie mogą zobaczyć narzędzia członków swojego zespołu.

 • Lista narzędzi z możliwością filtrowania
 • Wgląd użytkownika w jego narzędzia pracy
 • Wgląd menedżera zespołu w narzędzia pracy zespołu
 • Możliwość kategoryzacji, definiowalne przez użytkownika pola własne
Asset_auditlog

Niezmienny dziennik audytu

Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości co do tego, kiedy, jak i przez kogo narzędzie zostało zarejestrowane w aplikacji, każde z nich ma swój własny niezmienny dziennik audytu. Zawiera wszystkie działania, które zostały zrealizowane za pomocą narzędzia.

 • Każda wykonana czynność jest rejestrowana.
 • Dziennik audytu nie można zmienić ani usunąć.
 • Szybkie filtrowanie według wielu parametrów.
 • Dostęp do dziennika kontroli mają zarządcy narzędzi i administratorzy.

LISTA WSZYSTKICH FUNKCJI

Tylko administratorzy
 • Przydzielenie roli Administratora narzędzi wybranym użytkownikom
 • Ukrycie modułu przed wybranymi użytkownikami
Administratorzy i zarządcy narzędzi
 • Tworzenie, edytowanie i zarządzanie narzędziami
 • Eksportowanie i importowanie narzędzi do/z programu Excel
 • Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi polami narzędzi
 • Przypisywanie narzędzia do użytkownika
 • Wyświetlanie podglądu wszystkich pomocy i ich statusu akceptacji
 • Przypomnienie użytkownikowi o akceptacji narzędzia
 • Podgląd dzienników kontroli wszystkich pomocy
Pracownik
 • Podgląd przypisanych pomocy
 • Akceptacja/odrzucenie akceptacji narzędzia – z poziomu powiadomienia e-mail, dashboardu i sekcji Narzędzia pracy