Secured signature

Podpisywanie umów

Po przesłaniu umowy można wybrać użytkowników lub osoby spoza firmy, które powinny ją podpisać. Wszyscy oni otrzymają powiadomienie z prośbą o podpisaniu dokumentu. Po podpisaniu przez wszystkie strony otrzymają one kopię gotowego dokumentu.

  • Elektorniczne podpisanie dokumentu PDF
  • Wygodne podpisywanie na komputerze lub tablecie
  • Podpisywane przez użytkowników w firmie i poza nią
  • Osoby z zewnątrz weryfikują również numer telefonu podczas procesu podpisywania
  • Wszystkie strony otrzymują podpisaną kopię dokumentu

Działa to tak samo jak wtedy, gdy idziesz do ludzi z papierowym dokumentem, który oni mają podpisać. Tylko bez papieru i bez chodzenia 😉

Public_docs

Dokumenty firmowe

Dokumenty, które obowiązują wszystkich pracowników - wytyczne, kodeksy, plany - można zapisać w taki sposób, aby każdy był proszony o potwierdzenie zapoznania się z nimi. Dotyczy to również nowych pracowników, którzy dołączą do firmy w przyszłości.

  • Repozytorium wiążących dokumentów firmowych
  • Przypisanie do całej firmy lub wybranych zespołów
  • Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z dokumentem
  • Również nowi pracownicy są proszeni o zapoznanie się z dokumentem
  • Zapisywane jest również pobranie dokumentu przez pracownika
Private docs

Dokumenty prywatne

Zamiast zapisywać dokument prywatny pracownika na dysku komputerowym, dlaczego nie zapisać go w folderze osobistym. W ten sposób wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce pracownika wraz z innymi informacjami osobistymi.

  • Folder dokumentów prywatnych pracownika
  • Idealny do dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
  • Wysokie bezpieczeństwo przechowywania
Contract_sign

Bezpieczeństwo

Pliki są przechowywane w bezpiecznym repozytorium na terenie UE, aby nie można było uzyskać do nich dostępu bez danych uwierzytelniających. Wszystkie operacje na dokumentach są rejestrowane, a dostęp do dziennika audytu mają wszyscy administratorzy aplikacji.

  • Pliki są przechowywane na zaszyfrowanych nośnikach
  • Hosting w Niemczech (UE)
  • Dziennik kontroli wszystkich działań związanych z dokumentem

SZCZEGÓŁY FUNKCJONALNOŚCI WEDŁUG ROLI UŻYTKOWNIKA

Wszyscy użytkownicy
  • Dostęp do dokumentów firmowych
  • Dostęp do dokumentów osobistych
  • Potwierdzenie przeczytania dokumentu
  • Podpisywanie dokumentów w ramach obiegu podpisów
  • Szybki podgląd dokumentów
  • Pobieranie dostępnych dokumentów w formacie PDF
Administratorzy
  • Ukrycie modułu przed wybranymi użytkownikami
  • Delegowanie roli Menedżera dokumentów
  • Wstawianie publicznych dokumentów dostępnych dla całej firmy
  • Wstawianie dokumentu prywatnego dla wybranego użytkownika
  • Wysyłanie przypomnienia o prośbie o podpisanie dokumentu
  • Podgląd statusu podpisywania dokumentów
  • Podgląd użytkowników, od których wymagany jest podpis na dokumencie
  • Konfigurowanie obiegu podpisów, konfigurowanie użytkowników, od których wymagany jest podpis
  • Włączanie/wyłączanie możliwości uruchamiania obiegu podpisów przez wszystkich użytkowników
  • Archiwizacja dokumentów i procesów pracy
  • Usuwanie dokumentu z archiwum
  • Usuwanie procesu pracy z archiwum
  • Włączenie podpisu elektronicznego dla całej firmy
  • Podgląd dziennika audytu wszystkich dokumentów i procesów