Secured signature

Podpisywanie umów

Po przesłaniu umowy można wybrać użytkowników lub osoby spoza firmy, które powinny ją podpisać. Wszyscy oni otrzymają powiadomienie z prośbą o podpisaniu dokumentu. Po podpisaniu przez wszystkie strony otrzymają one kopię gotowego dokumentu.

 • Elektorniczne podpisanie dokumentu PDF

 • Wygodne podpisywanie na komputerze lub tablecie

 • Podpisywane przez użytkowników w firmie i poza nią

 • Osoby z zewnątrz weryfikują również numer telefonu podczas procesu podpisywania

 • Wszystkie strony otrzymują podpisaną kopię dokumentu

„Działa to tak samo jak wtedy, gdy idziesz do ludzi z papierowym dokumentem, który oni mają podpisać. Tylko bez papieru i bez chodzenia ;-)”

Public_docs

Dokumenty firmowe

Dokumenty, które obowiązują wszystkich pracowników - wytyczne, kodeksy, plany - można zapisać w taki sposób, aby każdy był proszony o potwierdzenie zapoznania się z nimi. Dotyczy to również nowych pracowników, którzy dołączą do firmy w przyszłości.

 • Repozytorium wiążących dokumentów firmowych

 • Przypisanie do całej firmy lub wybranych zespołów

 • Pracownicy potwierdzają zapoznanie się z dokumentem

 • Również nowi pracownicy są proszeni o zapoznanie się z dokumentem

 • Zapisywane jest również pobranie dokumentu przez pracownika

Private docs

Dokumenty prywatne

Zamiast zapisywać dokument prywatny pracownika na dysku komputerowym, dlaczego nie zapisać go w folderze osobistym. W ten sposób wszystkie dokumenty można znaleźć w zakładce pracownika wraz z innymi informacjami osobistymi.

 • Folder dokumentów prywatnych pracownika

 • Idealny do dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników

 • Wysokie bezpieczeństwo przechowywania

Contract_sign

Bezpieczeństwo

Pliki są przechowywane w bezpiecznym repozytorium na terenie UE, aby nie można było uzyskać do nich dostępu bez danych uwierzytelniających. Wszystkie operacje na dokumentach są rejestrowane, a dostęp do dziennika audytu mają wszyscy administratorzy aplikacji.

 • Pliki są przechowywane na zaszyfrowanych nośnikach

 • Hosting w Niemczech (UE)

 • Dziennik kontroli wszystkich działań związanych z dokumentem

SZCZEGÓŁY FUNKCJONALNOŚCI WEDŁUG ROLI UŻYTKOWNIKA

Wszyscy użytkownicy
 • Dostęp do dokumentów firmowych
 • Dostęp do dokumentów osobistych
 • Potwierdzenie przeczytania dokumentu
 • Podpisywanie dokumentów w ramach obiegu podpisów
 • Szybki podgląd dokumentów
 • Pobieranie dostępnych dokumentów w formacie PDF
Administratorzy
 • Ukrycie modułu przed wybranymi użytkownikami
 • Delegowanie roli Menedżera dokumentów
 • Wstawianie publicznych dokumentów dostępnych dla całej firmy
 • Wstawianie dokumentu prywatnego dla wybranego użytkownika
 • Wysyłanie przypomnienia o prośbie o podpisanie dokumentu
 • Podgląd statusu podpisywania dokumentów
 • Podgląd użytkowników, od których wymagany jest podpis na dokumencie
 • Konfigurowanie obiegu podpisów, konfigurowanie użytkowników, od których wymagany jest podpis
 • Włączanie/wyłączanie możliwości uruchamiania obiegu podpisów przez wszystkich użytkowników
 • Archiwizacja dokumentów i procesów pracy
 • Usuwanie dokumentu z archiwum
 • Usuwanie procesu pracy z archiwum
 • Włączenie podpisu elektronicznego dla całej firmy
 • Podgląd dziennika audytu wszystkich dokumentów i procesów